Polityka prywatności

Witamy w aplikacji internetowej Projektu WWW stworzonej przez następujących partnerów projektu: Niemcy (Terratech), Polska (Viva Femina), Portugalia (Atlântica) i Hiszpania (Clictic i Docete Omnes Foundation). Cieszymy się, że możemy z Tobą współpracować i pomagać Ci w rozwoju Twojej kariery. Jak można sobie wyobrazić, w celu świadczenia naszych usług zbieramy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku. WWW Project zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności opisuje prawa, jakie w związku z tym posiada w odniesieniu do informacji, które przetwarzamy na temat użytkownika, a także środki, jakie podejmujemy w celu ochrony prywatności użytkownika. Wiemy, że może to być obszerne i żmudne, ale prosimy o uważne przeczytanie Polityki.

1) Kilka terminów do rozważenia

Po pierwsze, ta aplikacja internetowa umożliwi użytkownikom udostępnianie i przeglądanie treści związanych z przedsiębiorczością skoncentrowaną na osobach niepełnosprawnych w przystępny sposób.

Możesz utworzyć swoje konto i uzyskać dostęp do wszystkich zasobów dostępnych w aplikacji internetowej.

Opracowaliśmy również bezpłatną internetową platformę szkoleniową, aby pomóc niepełnosprawnym kobietom w rozwijaniu lub doskonaleniu ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, a także aby pomóc podmiotom i mentorom w przeprowadzeniu programu podnoszenia kwalifikacji dla niepełnosprawnych kobiet, które aspirują do zostania odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami. Platforma jest bezpłatna i zawiera podstawowe informacje dotyczące finansów, strategii przedsiębiorstwa, komunikacji, promocji marki i wiele więcej w UE, a w szczególności w krajach partnerów projektu: : Niemcy (Terratech), Polska (Viva Femina), Portugalia (Atlântica) i Hiszpania (Clictic i Docete Omnes Foundation).

Wreszcie, niniejsza Polityka odnosi się do informacji o osobach, takich jak użytkownik lub jego rodzina. Obejmują one informacje o użytkowniku, ale także jego opinie i wyrażone przez niego opinie (na przykład e-mail). Nie mogą to być dane osobowe (choć czasami mogą wystąpić oba te przypadki). Ten rodzaj informacji jest czasami określany jako „Dane osobowe”, „Dane osobowe” lub „Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie”, chociaż w całej niniejszej Polityce używamy terminu „Dane osobowe”.

2) Jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy?

Dane osobowe gromadzone w ramach projektu obejmują między innymi następujące dane:

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
 2. Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy zachować dowody takiej komunikacji.
 3. Wszelkie informacje przekazane nam podczas korzystania z naszych formularzy. W szczególności imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie danych osobowych za pośrednictwem tych formularzy nie jest obowiązkowe ani umowne. Pola oznaczone gwiazdką są jednak obowiązkowe, ponieważ potrzebujemy tych informacji, aby zrealizować żądanie użytkownika. Inne informacje, które użytkownik udostępnia nam, wypełniając te formularze, zależą od jego uznania.
 4. Zbieramy również informacje o wizytach na stronie internetowej / Portalu, w tym między innymi adres IP, używaną przeglądarkę, lokalizację, kraj, wpisy na stronie oraz inne dane i źródła, do których uzyskano dostęp. Informacje te ułatwią odwiedzanie naszej strony internetowej lub Portalu w przyszłości.

3) Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Projekt gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Przeprowadzania badań statystycznych i analitycznych, na przykład w celu ulepszenia udostępnianych przez nas treści.
 2. W razie potrzeby, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.
 3. Możemy również wykorzystywać informacje do:
 4. Promowania bezpieczeństwa i ochrony osób, obiektów, systemów i towarów.
 5. Zapewnienia zgodności z wewnętrznymi politykami i procedurami.
 6. Zarządzanie komunikacją i innymi systemami używanymi przez WWW (w tym wewnętrzną bazą danych kontaktów).
 7. Badanie i zarządzanie incydentami i roszczeniami.
 8. Przestrzeganie obowiązków i praw, a także współpraca przy wszelkich dochodzeniach prowadzonych przez policję, sądy, organy regulacyjne itp.

4) Co mówi na ten temat prawo?

Prawo wymaga od nas przetwarzania danych osobowych użytkownika w oparciu o dowolną podstawę prawną, która na to pozwala.

W przypadku współpracy z projektem WWW lub za jego pośrednictwem proces, który przeprowadzamy w tych celach, opiera się na fakcie, że proces jest niezbędny do wykonania umowy, w której zainteresowana strona jest stroną, proces jest niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego mającego zastosowanie do osoby odpowiedzialnej za proces lub w którym proces jest niezbędny do zaspokojenia uzasadnionych interesów WWW w wykonywaniu jej prawa oraz jej partnerów, aby móc opracować projekt, który nie pociąga za sobą szkody dla interesów użytkownika ani podstawowych praw i wolności. Gdy wspomniany proces jest niezbędny do zaspokojenia interesów projektu, zapewniamy, że odbywa się on w taki sposób, aby zrekompensować wszelkie indywidualne interesy. Poza powyższymi założeniami, przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

5) Czy użytkownik musi podać nam wymagane dane osobowe?

Mimo że użytkownik nie jest zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych, w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie zapewnić mu dostępu do opracowanych treści.

6) Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

WWW Project może przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres maksymalnie 5 lat od momentu zarejestrowania lub nawiązania ostatniej interakcji z nami.

7) Czy przekazujemy informacje stronom trzecim?

Jak wskazano powyżej, zazwyczaj przekazujemy informacje stronom trzecim. Ma to na celu osiągnięcie celów wskazanych powyżej i odbywa się w następujących okolicznościach:

 • innym członkom Projektu WWW w innych krajach Unii Europejskiej; różni partnerzy Grupy Projektu WWW pełnią różne funkcje, w związku z czym informacje o użytkowniku mogą być im udostępniane w różnych celach.
 • Będziemy dzielić się informacjami z tymi, z którymi, takimi jak administracja, organy regulacyjne lub siły i organy bezpieczeństwa, między innymi, rozumiemy, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, upoważnieni lub uznani za koniecznych.

8) Czy przekazujemy dane osobowe poza Unię Europejską?

Informacje o użytkownikach mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub kilku krajach na terenie Unii Europejskiej, które są tworzone przez kraje, do których należą partnerzy, a są to: Niemcy (Terratech), Polska (Viva Femina), Portugalia (Atlântica) i Hiszpania (Clictic i Docete Omnes Foundation).

9) Jakie są prawa użytkownika?

 • Prawo do dostępu i uzyskania kopii danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeśli tak, użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (za pośrednictwem Portalu) i pewnych informacji o sposobie ich przetwarzania. W niektórych przypadkach użytkownik może poprosić nas o dostarczenie elektronicznej kopii jego danych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych. Jeśli użytkownik wykaże, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, może zażądać od nas ich aktualizacji lub poprawienia. W każdym przypadku zachęcamy do bezpośredniego dostępu do Portalu i aktualizacji danych osobowych.
 • Prawo do pozostawienia lub usunięcia informacji.
 • W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub ich usunięcia. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a projekt WWW oceni i uzasadni, czy wniosek powinien zostać rozpatrzony pozytywnie. Prawo to podlega jednak wymogom prawnym lub obowiązkom, w związku z którymi musimy przechowywać dane użytkownika. W przypadkach, w których zgodnie ze standardem stwierdzimy, że wniosek o usunięcie danych musi zostać rozpatrzony pozytywnie, WWW Project zrobi to bez zbędnej zwłoki. Należy wziąć pod uwagę, że po usunięciu informacji projekt nie będzie mógł dalej pomagać użytkownikowi we wspomnianych celach. Jeśli użytkownik będzie chciał ponownie zarejestrować się w projekcie, konieczne będzie ponowne podanie informacji.
 • Prawo do sprzeciwu. W zakresie, w jakim przetwarzanie przez projekt danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, opiera się na uzasadnionym interesie tego samego projektu (i nie ma innej podstawy przetwarzania) lub odnosi się do działań marketingowych. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, przetwarzaniu jego danych w ramach projektu.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: fundacion@doceteomnes.com

Podczas kontaktu w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, projekt może poprosić o prawidłową identyfikację przed przystąpieniem do żądania. Na koniec należy zaznaczyć, że użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych w miejscu zamieszkania lub pracy użytkownika lub w miejscu, w którym użytkownik uważa, że doszło do incydentu związanego z jego danymi osobowymi.

10) Co dzieje się z bezpieczeństwem danych podczas korzystania z aplikacji WWW?

Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych dostępu do swojego profilu, w szczególności podanego lub wybranego hasła. Te dane dostępowe są przeznaczone do wyłącznego użytku użytkownika, który nie może udostępniać ich ani pozostałych danych swojego konta żadnej osobie.

11) Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką, w celu rozszerzenia informacji na temat sposobu, w jaki chronimy informacje (na przykład, gdy dokonujemy transferów poza UE) i / lub w celu skontaktowania się z Delegatem ds. ochrony danych i odpowiednim lokalnym odpowiedzialnym za prywatność, możesz wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: fundacion@doceteomnes.com

12) Jak zarządzamy zmianami w niniejszej Polityce?

Warunki niniejszej Polityki mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany za pośrednictwem niezbędnych powiadomień, na stronie internetowej lub kontaktując się z nami za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

Scroll to Top