INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Identyfikacja możliwości

Samoświadomość i poczucie własnej skuteczności

Rola przedsiębiorców jako kluczowych aktorów w transformacji cyfrowej i społecznej

Motywacja i wytrwałość

Kreatywność

Scroll to Top